CÔNG ĐOẠN 5

Sau công đoạn hoàn thiện chi tiết, chúng ta có được sản phẩm đúc mẫu chảy cuối cùng. Với các đối tác có yêu cầu, KYOYO còn thực hiện quá trình kiểm tra, thử nghiệm các sản phẩm đúc mẫu chảy để cấp chứng nhận.

Kiểm tra: Sau khi các bước đã được thực hiện, các bộ phận được cần được kiểm tra các khuyết tật bề mặt và bề mặt phụ. Kiểm tra chất thâm nhập bằng mắt và huỳnh quang được thực hiện đối với các bề mặt.

Chuyên sâu hơn nữa, tia X được sử dụng để xác định khuyết tật dưới bề mặt.

Các sản phẩm hoàn thiện nhờ đúc mẫu chảy Kyoyo

Các thử nghiệm khác để đánh giá chất lượng của mẫu chảy. Kiểm tra kích thước cuối cùng, kết quả thử nghiệm hợp kim và các tiêu chuẩn được xác minh trước khi giao hàng cho khách.

Kyoyo.vn

Thông tin liên hệ


Fanpage

Follow us.

Copyright by Tech Moss 2020. All rights reserved.