CÔNG ĐOẠN 2

Sau khi có được mẫu sáp, các công nhân sẽ tiến hành tạo khuôn gốm để đúc kim loại. Quá trình này đảm bảo khuôn đủ chắc chắn, cứng cáp và bền bỉ trước sức nóng của kim loại nóng chảy.

Quá trình này còn được gọi là nhúng tương với 5 lớp vật liệu. Trong đó cần lưu ý:

  • Lớp phủ bùn: Bộ phận lắp ráp được nhúng vào một lớp vữa gốm cao cấp để tạo thành lớp vỏ gốm xung quanh cây sáp.
  • Lớp huyền phù: Lớp này này giúp làm dày và tăng cường lớp phủ trên bề mặt lắp ráp sáp.

Chúng ta cần lặp lại các thao tác nhúng tương phủ bùn và huyền phù cho đến khi khuôn gốm đạt được độ dày vỏ mong muốn. Sau khi bảo đảm, các khuôn gốm này được đưa vào làm khô.

Tạo khuôn đúc mẫu chảy kim loại 

Độ dày của khuôn gốm một phần được quyết định bởi kích thước và cấu hình sản phẩm.

Khử sáp

Lớp sáp bên trong lớp vỏ mới tạo sẽ được loại bỏ. Khử sáp được thực hiện bằng cách sử dụng nồi hấp khử trùng bằng hơi nước hoặc lò đốt lửa.

Nung chảy sáp trong khuôn

Khi lớp vỏ vỏ gốm đã khô, cần tiếp tục được đưa vào nò nung để nó trở nên đủ cứng, không nứt vỡ để giữ lại kim loại nóng chảy trong quá trình đúc.

Kyoyo.vn

Thông tin liên hệ


Fanpage

Follow us.

Copyright by Tech Moss 2020. All rights reserved.