QUY TRÌNH ĐÚC MẪU CHẢY

quy-trinh-duc-mau-chay-1-kyoyo

Thiết kế & Gia công khuôn mẫu sáp

Trước hết tạo và gia công khuôn đúc mẫu chảy

XEM CHI TIẾT TẠO KHUÔN ĐÚC MẪU CHẢY

quy-trinh-duc-mau-chay-2-kyoyo

Nhúng tương, tạo khuôn gốm

Mẫu sáp được nhúng qua các lớp tương khác nhau để tạo khuôn gốm đúc inox

XEM CHI TIẾT TẠO KHUÔN ĐÚC MẪU CHẢY

quy-trinh-duc-mau-chay-3-kyoyo

Thực hiện đúc mẫu chảy 

Kim loại nóng chảy (inox, sắt, đồng,…) được đổ vào khoang khuôn đã được nung nóng trước.

XEM CHI TIẾT QUÁ TRÌNH ĐÚC MẪU CHẢY

quy-trinh-duc-mau-chay-4-kyoyo

Tách, ráp và hoàn thiện chi tiết

Xử lý chi tiết sau khi đúc mẫu chảy để có được sản phẩm hoàn thiện cuối cùng

XEM CHI TIẾT QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN

quy-trinh-duc-mau-chay-5-kyoyo

KIỂM THỬ

Kiểm tra: Sau khi các bước đã được thực hiện, các bộ phận được cần được kiểm tra các khuyết tật bề mặt và bề mặt phụ. Kiểm tra chất thâm nhập bằng mắt và huỳnh quang được thực hiện đối với các bề mặt và tia X được sử dụng để xác định khuyết tật dưới bề mặt.

Các thử nghiệm khác để đánh giá chất lượng của mẫu chảy.

XEM CHI TIẾT QUÁ TRÌNH KIỂM THỬ MẪU CHẢY

Thông tin liên hệ


Fanpage

Copyright by Tech Moss 2020. All rights reserved.