CÔNG ĐOẠN 4

Kết thúc quá trình đổ kim loại nóng chảy vào khuôn, chúng ta sẽ chuyển sang quá trình Tách, ráp và hoàn thiện chi tiết. Các máy móc hiện đại sẽ hỗ trợ con người xử lý chi tiết sau khi đúc mẫu chảy để có được sản phẩm hoàn thiện cuối cùng.

Làm nguội: Khuôn đúc được đổ đầy kim loại nóng chảy. Sau đó cả khuôn và kim loại sẽ được làm nguội và đông đặc. Đây chính là vật đúc cuối cùng. Sau khi mẫu chảy đúc được làm nguội, chúng ta sẽ đưa sản phẩm qua các bước hoàn thiện thành phẩm.

Loại bỏ chi tiết thừa: Các chi tiết thừa ngoài vỏ sẽ được loại bỏ thông qua các quy trình gõ búa, rung và nổ hạt thép.

Các công nhân đúc kim loại KYOYO đang hoàn thiện sản phẩm

Cắt bỏ: Các bộ phận đã hoàn thiện sau đó được cắt ra khỏi hệ thống kênh dẫn và miệng rót

Hoàn thiện: Các kỹ thuật hoàn thiện khác nhau sau đó được sử dụng bao gồm mài, phun cát và sơn phủ để đạt được bề mặt hoàn thiện cuối cùng theo yêu cầu của đối tác.

Kyoyo.vn

Thông tin liên hệ


Fanpage

Follow us.

Copyright by Tech Moss 2020. All rights reserved.